دريمز / Dreams

دريمز / Dreams: در هر دور از بازی دریمز، چهار تصویر رونمایی می‌شود. بازیکنان، خدایانی هستند که یکی‌از این تصاویر را به‌عنوان یک صورت_فلکی تازه به آسمانِ شب می‌فرستند. همه‌ی بازیکنان می‌دانند کدام تصویر انتخاب شده تا بر سینه‌ی آسمان نصب شود

دسته بندی

Deduction, Party Game

مکانیزم بازی

Cooperative Game, Pattern Building, Pattern Recognition, Targeted Clues, Voting

برند

برند Zoch

توجه: تمامی محصولات ارسالی توسط فروشگاه ذهن برتر بیمه و ضمانت ارسال دارند.در صورت عدم دریافت محصول و یا دریافت محصول صدمه دیده با پشتیبانی سایت در تماس باشید.

دريمز / Dreams

دريمز / Dreams: در هر دور از بازی دریمز، چهار تصویر رونمایی می‌شود. بازیکنان، خدایانی هستند که یکی‌از این تصاویر را به‌عنوان یک صورت_فلکی تازه به آسمانِ شب می‌فرستند. همه‌ی بازیکنان می‌دانند کدام تصویر انتخاب شده تا بر سینه‌ی آسمان نصب شود

دسته بندی

Deduction, Party Game

مکانیزم بازی

Cooperative Game, Pattern Building, Pattern Recognition, Targeted Clues, Voting

برند

برند Zoch

توجه: تمامی محصولات ارسالی توسط فروشگاه ذهن برتر بیمه و ضمانت ارسال دارند.در صورت عدم دریافت محصول و یا دریافت محصول صدمه دیده با پشتیبانی سایت در تماس باشید.

دریمز / Dreams: بازی کشف ‌و شهود در عالم پُر رمز و رازِ خواب و رویا

در هر دور از بازی دریمز، چهار تصویر رونمایی می‌شود. بازیکنان، خدایانی هستند که یکی‌از این تصاویر را به‌عنوان یک صورت_فلکی تازه به آسمانِ شب می‌فرستند. همه‌ی بازیکنان می‌دانند کدام تصویر انتخاب شده تا بر سینه‌ی آسمان نصب شود، بجُز یک‌نفر! این یک‌نفر باید کاری کند که بقیه نتوانند او را شناسایی کنند!

در بازی دریمز / Dreams: بازیکنان، ستاره به ستاره، قدم به قدم، شروع به فرستادنِ تصویر به آسمانِ شب می‌کنند تا زمانی‌ که همه‌ی ستاره‌ها در جای خود قرار بگیرند. نکته‌ی جذّاب و جالب، این است که بازیکنان مختلف، تعابیری متفاوت از تصویر مورد نظر بیان می‌کنند. پس‌از جایگذاریِ همه‌ی ستاره‌ها، خدایان سعی می‌کنند بازیکنِ “بی‌خبر” را پیدا کنند، درحالی‌که بازیکنِ “بی‌خبر” تلاش می‌کند تصویر انتخاب‌شده را کشف نماید!

چهره‌ی خود را در تاریکی مخفی نگه دارید و به سایر بازیکنان سرنخی برای شناسایی خود ندهید…