مجموعه ذهن برتر در سال ١٣٩٣ توسط گروه پژوهشي ذهن برتر متشكل از كارشناس بازي و روانشناس و پژوهشگرتاسيس شد اين مجموعه بر مبناي فرهنگ سازي فرزند پروري سالم بر مبناي طبيعت رشد و تفكر گرايي هدف گزاري شد

اين مجموعه با كادري مجرب در صدد آمده تا با فرهنگ سازي و برگزاري همايش هاي مختلف و تست گيري از كودكان و مشاوره به والدين گامي مثبت در استان قم در جهت ارتقاي آگاهي اجتماعي نسبت به رشد كودكان بردارد

و با گردهم آوري به روزترين و با كيفيت ترين بازي هاي فكري مناسب وتاثير گزار مجموعه ي تخصصي كاملي براي همشهريان عزيز راحتي در انتخاب را فراهم كند
و با اخذ نمايندگي از برند هاي مختلف بتواند محصولات را به قيمت كارخانجات عرضه كند
همچنين كادر ذهن برتر با حساسيت بيش از حد بهترين كتاب هاي انتخاب شده از ناشران برجسته كشور را گلچين و در ذهن برتر عرضه كند
هدف ما ذهني برتر براي فرزندان شما

اميدواريم بتوانيم رضايت مشتريان عزيز را فراهم آورده و با پشتيباني مفيد و تخصصي تاثيري مفيد بر رشد كودكان ونوجوانان عزيز داشته باشيم

ذهن برتر